Lodi

Separadores primários

Club: Lodi

Calendário

Liga Europeia
Lodi 8 x 5 SL Benfica
, Liga Europeia, 21 Jan 2012
SL Benfica 8 x 0 Lodi
, Liga Europeia, 18 Fev 2012
Lodi 6 x 7 SL Benfica
, Liga Europeia, 17 Dez 2016
SL Benfica 7 x 3 Lodi
, Liga Europeia, 14 Jan 2017