Entrou Saiu
Montpellier 0 x 3 SL Benfica Taça Uefa Qua, 09/07/1988 - 00:00 0 90
SL Benfica 3 x 1 Montpellier Taça Uefa Qua, 10/05/1988 - 00:00 0 90
Fc Liege 2 x 1 SL Benfica Taça Uefa Qua, 10/26/1988 - 00:00 0 37