Entrou Saiu
Metrostars 1 x 3 SL Benfica Amigáveis Ter, 06/09/1998 - 00:00 52